ginop-6-2-3-17 VP1-1.1.1-17 GINOP-6.1.1-15-2015-00001 GINOP-6.2.7-20
Open
 • Lendületben az agrárszakképzés!

Részszakmára felkészítő szakmai oktatás

Részszakmára felkészítő szakmai oktatás

Általános információ

RÉSZSZAKMÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKMAI OKTATÁS

 • A részszakmára felkészítő szakmai oktatás a felnőttek szakmai oktatása keretén belül történik.
 • A részszakma a szakma olyan önállóan elkülöníthető része, amely legalább egy munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák megszerzését teszi lehetővé. (Műhelyiskolai képzés esetén alapfokú végzettséget tanúsít és legalább egy munkakör betöltésére képesít.)
 •  A részszakma megszerzéséről kiállított szakmai bizonyítvány államilag elismert alapfokú végzettséget és szakképesítést tanúsít és legalább egy munkakör betöltésére képesít.
 • A képzés szakképző intézményben ingyenes. (Maximum 2 szakma szerezhető ingyenesen. A szakképzésben való ingyenes részvétel szempontjából nem számít önálló szakma megszerzésének a munkakör magasabb színvonalon történő ellátása céljából a meglévő részszakmát magában foglaló szakmára történő felkészítés és szakmai vizsga letétele. A szakképzésben való ingyenes részvétel szempontjából 2020.01.01-et  követően megszerzett szakma és szakképesítés vehető figyelembe.)
 • A belépés feltétele foglalkozás- egészségügyi alkalmassági vizsgálat.
 • A képzések megfelelő létszám esetén indulhatnak. (Minimum 10 fő) A képzések indításáról a szakképző intézmény dönt a jelentkezések függvényében.
 • A bemeneti iskolai előképzettség feltétel  programtantervben meghatározottak alapján.
 • Előzetes tudás beszámítására van lehetőség, amelyről az iskola dönt.
 • A szakmai elméletet (a képzési programban rögzítettek alapján) online módon sajátíthatja el, a gyakorlat tanüzemben, tanműhelyben vagy külső gyakorlati helyen zajlik. Amennyiben a részszakmára felkészítő szakmai oktatásban  részt vevő az adott területen dolgozik, az őt foglalkoztató vállalat is részt vehet a képzésben, tekintet nélkül arra, hogy a foglalkoztató duális képzőhelynek minősül.
 • Beiratkozás a szakmához tartozó iskolában történik.
 • A részszakmára felkészítő szakmai oktatásba való belépésre bármilyen életkorban lehetősége van.
 • Az ingyenes részszakmára felkészítő oktatásra az alábbi linken tud jelentkezni:

Kérdés esetén  keresse kapcsolattartónkat:

Ferdinánd Ágnes Telefon: 06-42/433-425 (112-es mellék) vagy 06-30/128-3362, E-mail: foig.helyettes@easzc.hu