ginop-6-2-3-17 VP1-1.1.1-17 GINOP-6.1.1-15-2015-00001 GINOP-6.2.7-20
Open
  • Lendületben az agrárszakképzés!

EFOP-4.1.3-17-2017-00053

EFOP-4.1.3-17-2017-00053

Az FM ASzK – Pétervásárai Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

Kedvezményezett neve:FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
Projekt címe:Az FM ASzK – Pétervásárai Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése
Projekt azonosítószáma:EFOP-4.1.3-17-2017-00053
Megvalósítási helyszín:FM ASzK – Pétervásárai Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma
Konzorciumi partnerek:Nem releváns
Szerződött támogatási összeg:139 151 542 Ft
Támogatás mértéke:100%
A projekt rövid tartalma:A fejlesztési tevékenységek bemutatása Építmény munkálatainak leírása: A felújítás keretében az iskolai vizesblokkok és az iskola belső felújítása, a tornaszoba, valamint a konditerem és öltöző felújítása, továbbá a leánykollégium vizesblokkjainak korszerűsítése történik meg. Tornaszoba, konditerem és öltöző: A tornaszoba és konditerem meglévő elöregedett burkolatát eltávolítjuk és korszerű sportpadlóval látjuk el, a belső falfelület tisztítófestést kap, illetve új, ráccsal ellátott világítótestek felszerelése is megtörténik. Az öltöző helyiség felújítását is elvégezzük, meglévő burkolatot lecseréljük új greslap burkolatra, a falakat kifestjük. Iskolaépület: Az iskolaépületben lévő vizesblokkokat felújítjuk. A felújítás során új szanitereket, új nyílászárókat helyezünk el, a meglévő burkolatot eltávolítjuk, új greslap burkolattal látjuk el. A szennyvízhálózat kritikus állapotban van, illetve az akadálymentes vizesblokkok kialakítása és vizesblokkok felújítása miatt, szükséges a szennyvízhálózat felújítása is. A belső falfelület tisztítófestést kap és a lámpatestek cseréje is megtörténik. Az iskolaépület többi helyisége új burkolatot és tisztítófestést kapnak. Lány kollégium vizesblokkok A kollégium régi burkolatát lecseréljük, a helyiségek belső falfelülete előkészület után tisztitó festést kap. A meglévő vizesblokkokat felújítjuk. A felújítás során új szanitereket, új nyílászárókat helyezünk el, a meglévő burkolatot eltávolítjuk, új greslap burkolattal látjuk el. A szennyvízhálózat kritikus állapotban van, illetve az akadálymentes vizesblokkok kialakítása és vizesblokkok felújítása miatt, szükséges a szennyvízhálózat felújítása is. Az épület akadálymentesítésének elvégzése: A tervezés során a kötelező infokommunikációs akadálymentesítés mellett a projektarányos akadálymentesítés elvei is érvényesítésre kerülnek (pl. vizesblokkok felújítása esetében akadálymentes mosdó kialakítása). Az egyes építési tevékenységhez kapcsolódó építészeti tervezés során a műszaki dokumentáció részeként akadálymentesítési tervfejezet készül és a megvalósítás ezek alapján történik. Az építési-műszaki tervdokumentáció akadálymentesítés szempontjából releváns részének meg kell felelnie az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) előírásainak. Energetikai korszerűsítés A pályázattal érintett közhasználatú építményen végrehajtott infrastrukturális beruházás során energiahatékonysági felújítás nem történik.
Megvalósítás kezdete2017.11.01
A projekt tervezett befejezési dátuma:2021.03.31