ginop-6-2-3-17 VP1-1.1.1-17 GINOP-6.1.1-15-2015-00001 GINOP-6.2.7-20
Open
  • Lendületben az agrárszakképzés!

EFOP-4.1.3-17-2017-00055

EFOP-4.1.3-17-2017-00055

A Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

Kedvezményezett neve:FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
Projekt címe:A Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése
Projekt azonosítószáma:EFOP-4.1.3-17-2017-00055
Konzorciumi partnerek:Nem releváns
Megvalósítási helyszín: Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
Szerződött támogatási összeg:122 210 629 Ft
Támogatás mértéke:100%
A projekt rövid tartalma:A projekt konkrét célja a mindennapos oktatási tevékenységhez szükséges, rossz állapotban lévő helyiségek felújítása és az eszközállomány korszerűsítése. Jelen Projekt keretében a fő cél a tornatermi infrastruktúra korszerűsítése, illetve a könyvtár és a tanári szoba felújítása és eszközökkel való felszerelése. További cél a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelési infrastrukturális feltételeinek megteremtése, valamint a mindennapos oktatási-nevelési tevékenység körülményeinek javítása, oktatásszervezési feladatok könnyítése, a gyerekek elégedettségének növelése. Az intézmény fejlesztésével Baktalórántháza város fiatal generációi is olyan lehetőségekhez jutnak, amelyek a fejlesztések nélkül elképzelhetetlenek: korszerű oktatási-nevelési infrastruktúra, támogató környezet. Ezáltal csökkenthető a gyerekek lemaradása, nagyobb arányban visszaszorítható a lemorzsolódás, és a tanulók későbbi elhelyezkedési lehetőségei javíthatók. A projekt hosszú távú célja a város és a térség fiataljai számára megfelelő szintű tanulási környezet biztosítása, lemorzsolódásuk csökkentése, továbbtanulási esélyeik bővítése, szociális készségeik fejlesztése, elhelyezkedési lehetőségeik bővítése. A fejlesztési tevékenységek bemutatása: A tanári szoba falait kifestjük, az elöregedett burkolatot eltávolítjuk, és új burkolatot készítünk, a belső nyílászárókat kicseréljük. A kollégium földszintjén megszüntetünk 4 szobát, helyükre, könyvtár kerül kialakításra. A szobákat elválasztó falakat kibontjuk. A meglévő, elöregedett padlót eltávolítjuk és padlókiegyenlítést követően, korszerű burkolatot készítünk. A helyiségek ablakait nagyobb méretűre cseréljük, annak érdekében, hogy a könyvtár világosabb legyen. A falakat kifestjük. A tornateremben a padló burkolata a mai szabványnak és életvédelmi előírásoknak nem felel meg, helyenként szakadt, balesetveszélyes, ezért a műanyag burkolatot eltávolítjuk és a padlókiegyenlítés elvégzését követően, korszerű sportpadlót készítünk. Az elöregedett nyílászárókat műanyag nyílászárókra cseréljük, falait kifestjük. Új, ráccsal ellátott világító testeket helyezünk el. Az öltözők és a hozzájuk tartozó vizes blokkok felújítását szintén elvégezzük. A felújítás során új szanitereket helyezünk el, a meglévő burkolatot lecseréljük, a falakat kifestjük. Az öltözőkben és zuhanyzókban új nyílászárók kerülnek beépítésre. Az iskolaépületben a meglévő bejáratot, a lépcsőt és az egyik vizesblokkot akadálymentesítjük. Az itt nem részletezett kérdések tekintetében az építési-műszaki tervdokumentáció akadálymentesítés szempontjából releváns részének meg kell felelnie az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) előírásainak. A pályázattal érintett közhasználatú építményen végrehajtott infrastrukturális beruházás minden tevékenység-elemének végrehajtása során érvényesítjük az energiahatékonysági korszerűsítés szempontjait (pl. nyílászárók cseréje).
Megvalósítás kezdete2017.11.01
A projekt tervezett befejezési dátuma:2020.09.28