ginop-6-2-3-17 VP1-1.1.1-17 GINOP-6.1.1-15-2015-00001 GINOP-6.2.7-20
Open
  • Lendületben az agrárszakképzés!

GINOP-6.2.3-17-2017-00023

GINOP-6.2.3-17-2017-00023

Szentannai Középiskola által vezetett konzorcium Szakképzési intézményrendszerének átfogó fejlesztése

Kedvezményezett neve:SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
Projekt címe:Szentannai Középiskola által vezetett konzorcium Szakképzési intézményrendszerének átfogó fejlesztése
Projekt azonosítószáma:GINOP-6.2.3-17-2017-00023
Konzorciumi partnerek:1. Alföldi ASzC Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium
2. Alföldi ASzC Kendersi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
3. Alföldi ASZC Kétegyházai Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
4. Északi ASzC Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum Szakképző Iskola és Kollégium
5. Székács Elemér Református Gimnázium, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 6. Szentannai Sámuel Református Gimnázium, Technikum és Kollégium
Szerződött támogatási összeg:267 386 541 Ft
Támogatás mértéke:100%
A projekt rövid tartalma:A Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium által vezetett 6 tagú konzorcium az alábbi városokban tervezi megvalósítani az érintett intézmények átfogó fejlesztését: Karcag, Gyomaendrőd, Kenderes Kétegyháza, Hajdúböszörmény, Törökszentmiklós A pályázat megvalósítása során fontosnak tartjuk és figyelembe vesszük az alábbi alapelveket: Személyekhez igazodó, személyközpontú, az egyéni fejlesztést rendszerszerűen kezelő pedagógiai gyakorlat kialakítása és annak fenntartása. Az életpálya-építés központba helyezése, a karrier tanácsadás és a pályaorientációs eszközök felhasználásával. Kompetencia alapú program kialakítása, az alapkészségek és a releváns kulcskompetenciák eredményes, hatékony fejlesztése. Modulrendszerű tananyag kialakítása, sok választható elemmel, rugalmas, az egyéni tanulási utakat támogató, a tehetséggondozást segítő, gyakorlati, megszervezett képzési rendszer működtetése Magas színvonalú, hatékony csoportmunka szervezése, annak érdekében, hogy a tanulók közötti tudásbeli különbség és kifejezőkészség tág határait felmérve, a hátrányos helyzetű, tanulásban lemaradt tanulók esélyegyenlőségét és fejlesztését meg lehessen valósítani a „Minden tanuló A projekt során az érintett célcsoportok: A fejlesztésben résztvevő szakképző intézmények vezetői, irányítói, pedagógusai, a helyi cselekvési terv végrehajtásában szerepet játszó szakemberek, a szakképző intézmények tanulói, a HÍD programban tanulók és családjaik.
A 30 hónapos projekt során az alábbi  tevékenységek megvalósítását vállaljuk konzorciumi szinten:
– Cselekvési terv kidolgozása: A projekt megkezdését követően GINOP-6.2.2-VEKOP-15 felhívásban meghatározott elvárások, alapelvek alapján kerül kidolgozásra.
– Szakmai együttműködési tevékenység: Együttműködési tevékenység kifejtése más nyertes Kedvezményezett intézményekkel. 5-10 főből álló szakértői munkacsoport létrehozása a cselekvési terv kidolgozására és az intézmények fejlesztésére.
– Tanulói készségek és képességek fejlesztése a 9. osztályos tanulók év eleji készségfelmérése és az egyedi fejlesztés mérése nyomon követése, módszertanának egyeztetése az alapkészségek fejlesztése céljából tanulócsoportok kialakítása és működtetése; a központi projekt keretében kifejlesztésre kerülő tanulói készségek és képességek fejlődését nyomon követő mérési-értékelési rendszer alkalmazása; integrált neveléshez kapcsolódó intézményi felkészülés és tevékenységek.
– Tanulói életpálya-építést szolgáló intézkedések pályaválasztási tanácsadás, pályaszocializáció, pályaorientációs rendszerek kialakítása; pályaválasztási, pályaorientációs programok megvalósítása; Intézményfejlesztési tevékenység a cselekvési terv alapján intézményfejlesztési tevékenységek kidolgozása és végrehajtása a projektmegvalósítás időszakában; a kiemelt projekt keretében kidolgozott módszertanok adaptálása; az intézményfejlesztési tevékenységek intézményi monitorozása.
– Pedagógus továbbképzések humánerőforrás terv és továbbképzési terv kialakítása; a pedagógus munkakörben foglalkoztatott szakemberek folyamatos szakmai fejlődését szolgáló képzéseken, továbbképzéseken való részvételének biztosítása
– Eszköz- és infrastruktúrafejlesztések a célok eléréséhez szükséges infrastrukturális és eszközfejlesztések meghatározása, megvalósítása; informatikai eszközök beszerzése
– Választható tevékenységek: Drogprevenciós, egészség-megőrző, mentálhigiénés, szexuális felvilágosító tevékenységek; Tehetséggondozó tevékenységek tanárok és tanulók számára; Vállalkozói készség fejlesztését támogató tevékenységek.
Megvalósítás kezdete2018.02.01
A projekt tervezett befejezési dátuma:2020.12.29