ginop-6-2-3-17 VP1-1.1.1-17 GINOP-6.1.1-15-2015-00001 GINOP-6.2.7-20
Open
 • Lendületben az agrárszakképzés!

Élelmiszer – ellenőrzési technikus

Az ágazat megnevezése: Élelmiszeripar

A szakma megnevezése: Élelmiszer-ellenőrzési technikus

A szakma azonosító száma: 5 0721 05 03

Iskolai előképzettség:

 • Alapfokú iskolai végzettség
 • Érettségire épülő szakmai oktatás esetén: érettségi végzettség

Alkalmassági követelmények

 • Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Szakmaleírás:

Az élelmiszer-ellenőrzési technikus az élelmiszeripari nyers- és adalékanyagok, félkész- és késztermékek és csomagoló anyagaik, vagy az élelmiszerrel érintkezésbe kerülő eszközök, anyagok analitikai, mikrobiológiai, érzékszervi vizsgálatára és minősítésére vonatkozó mérési eljárások segítségével elvégzi az előírt vizsgálatokat. A mért adatokat elsődlegesen feldolgozza, értékeli, a kapott eredmények alapján a vizsgálati mintát minősíti. Munkája kiterjed a technológiai folyamatok ellenőrzésére is. Az élelmiszer-ellenőrzési technikus feladata, hogy az élelmiszerekben esetlegesen található kórokozókat, vegyi anyagokat, beleértve a növényvédőszer és állatgyógyszer maradékokat, az adalékanyagokat, az elszennyeződött környezetből bekerülő káros anyagokat kimutassa, szükség esetén emberi fogyasztásra alkalmatlannak minősítse a terméket. Fontosnak tartja az új technológiák eredményeinek megjelenését, figyelemmel kísérését, különös tekintettel a genetikailag módosított élelmiszerekre. Jól végzett munkája biztosíthatja a biztonságos élelmiszerek előállítását! Munkáját a gazdaságossági elvek, minőségbiztosítási, élelmiszerhigiéniai, technológiai, tűz- munka-és környezetvédelmi és egyéb vonatkozó előírások betartásával, és betartatásával végzi.

Szakmai követelmények:

 • Az élelmiszeripari nyersanyagok, félkész- és késztermékek analitikai, érzékszervi és mikrobiológiai vizsgálatát megszervezi és elvégzi. Élelmiszerek, étrendkiegészítők, különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszerek, tápszerek, étrendek fizikai és kémiai vizsgálatát a szabályozásnak, módszer leírásnak megfelelően elvégzi.
 • Az élelmiszerellenőrzési feladatokhoz kapcsolódó mintavételi, valamint mintaelőkészítési, részminta képzési.
 • Az élelmiszerek minőségét meghatározó fontos komplex tulajdonságait az érzékszervi jellemzőit, az élvezeti értékének objektív, tárgyilagos számszerű mérését, értékelését, értelmezését elvégzi.
 • A klasszikus élelmiszer-analitikai méréseket (mintaelőkészítés, mérőoldatok, indikátorok stb.) előkészít és végez.
 • Vizsgálati programot készít az élelmiszervizsgálati laboratórium különböző feladataira.
 • Matematikai értékelési módszereket alkalmaz az élelmiszervizsgálatok eredményeinek kiértékelésére, táblázatkészítés módszerét alkalmazza az élelmiszervizsgálatok eredményeinek megjelenítésére.
 • A vizsgálati jegyzőkönyveket készít az élelmiszervizsgálatok eredményeinek dokumentálására
 • Legalább egy idegen nyelven szakirodalmat olvas.
 • Szakszerűen elvégzi a vegyszerkezelést.

Iskola, ahol indulhat a képzés:

Északi ASzC Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

További részletes információ:

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/kkk_elelem_elelmiszer_ellenorzesi_technikus_2020pdf-1589878513108.pdf