ginop-6-2-3-17 VP1-1.1.1-17 GINOP-6.1.1-15-2015-00001 GINOP-6.2.7-20
Open
  • Lendületben az agrárszakképzés!

GINOP-6.2.3-17-2017-00022

GINOP-6.2.3-17-2017-00022

A szakképző intézmények átfogó megújítása az alapkészségek fejlesztése és a lemorzsolódás csökkentése érdekében

Kedvezményezett neve:Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Projekt címe:A szakképző intézmények átfogó megújítása az alapkészségek fejlesztése és a lemorzsolódás csökkentése érdekében
Projekt azonosítószáma:GINOP-6.2.3-17-2017-00022
Konzorciumi partnerek:Bársony István Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Bedő Albert Erdészeti Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Bereczki Máté Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Sportiskola
Fodor József Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola
Galamb József Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola
Gregus Máté Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola
Kiss Ferenc Erdészeti Szakgimnázium
Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakgimnázium és Szakközépiskola
Lipthay Béla Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakgimnázium,Szakközépiskola és Kollégium
Szerződött támogatási összeg:444 619 188 Ft
Ebből Mátrafüred45 915 069 Ft
Támogatás mértéke:100%
A projekt rövid tartalma:A konzorciumot alkotó szakképző intézményeknek lehetőségük nyílik a módszertani megújulásra, többek között az alapdokumentumok átdolgozásán, a cselekvési terv elkészítésén és az abban foglaltak végrehajtásán és a pedagógus továbbképzéseken keresztül, valamint az oktatás során használt eszközállomány korszerűsítésére az oktatás hatékonyságának és eredményességének növelése érdekében. A konzorcium ennek érdekében szakértői munkacsoportot hoz létre, amely a GINOP-6.2.2-VEKOP-15 felhívásban meghatározott elvárások, alapelvek mentén helyzetfelmérést és Cselekvési tervet készít a projekt megkezdését követő 120 napon belül. Intézményfejlesztés keretében 11 fő szakmai koordinátor kerül végzi a projekt megvalósításával kapcsolatos feladatok intézményi szintű koordinálását, többek között az alábbiakat: eszközbeszerzés koordinálása, ellenőrzése; a projekt keretében kialakított tanulói csoportok eredményeiről, tapasztalatairól folyamatosan, legalább félévente összegzés készítése a GINOP-6.2.2-VEKOP-15 felhívás keretében kialakított iránymutatás szerint; szakmai programok megvalósításának biztosítása, előrehaladás ellenőrzése; pedagógus továbbképzés intézményi szintű koordinálása, nyomon követése a képzései terv alapján, szükség esetén javaslattétel a képzési terv módosítására; folyamatos kapcsolattartás a megvalósításban résztvevő egyéb személyekkel, szereplőkkel, valamint a projektmenedzsment tagjaival. A projekt keretében, a konzorcium által összességében 20 tananyag kerül kidolgozásra, melyet elérhetővé tesznek a tananyagtárban. A tananyagok alkalmazásához, a nevelőtestület és a pedagógus munkakörben foglalkoztatott szakemberek folyamatos szakmai fejlődése érdekében pedagógus továbbképzésekre kerül sor, legalább 109 fő bevonásával (amely a fejlesztésben részt vevő intézmények pedagógusainak minimum 20%-a). A képzések többek között a korai iskolaelhagyás megelőzésére, a mentorálások felkészítésére, a módszertani paletta bővítésére, az önmegerősítésre, a digitális tábla gyakorlati alkalmazására irányulnak. Szakmai tanácsadás és szakértői szolgáltatás keretében monitoring tevékenységre, tagintézményi tervezés támogatására és felsővezetői tanácsadásra kerül sor. A tanulói készségek és képességek fejlesztése érdekében az alábbi tevékenységek jelennek meg: az alapkészségek fejlesztése céljából, a konzorciumi tagok tanulói létszámának legalább 5%-os arányának megfelelő tanulócsoportok kialakítása, működtetése és nyomon követése; részükre felzárkóztatás, korrepetálás, tanulásmódszertan fejlesztés, mentorálás felehetőségét biztosítja a projekt. Tanulói életpálya-építést, pályaorientációs tevékenységet szolgáló intézkedések között az alábbiak tervezettek: életpálya-tanácsadási foglalkozások, életpálya-orientáció, pályaválasztási tájékoztató, egyéb pályaorientációs programok. A szakmai megvalósítást támogató egyéb tevékenységek között további négy választott tevékenység jelenik meg projektszinten: ac) mobilitási rendszer; ae) drogprevenciós, egészség-megörző, mentálhigiénés tevékenységek, ag) tehetséggondozó tevékenységek tanárok és tanulók számára (szakkörök, versenyfelkészítések), aj) a szabadidő hasznos eltöltését támogató, iskolai kötődést motiváló, tanulást támogató programok szervezése és megvalósítása
Megvalósítás kezdete2018.02.15
A projekt tervezett befejezési dátuma:2021.01.29