ginop-6-2-3-17 VP1-1.1.1-17 GINOP-6.1.1-15-2015-00001 GINOP-6.2.7-20
Open
 • Lendületben az agrárszakképzés!

Szakképző iskola

Szakképző iskola

SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Általános információk

 • Három éves képzés.
 •  A 9. osztályban a választott ágazat ismeretei sajátíthatók el.
 • A tanulmányok során az első évben általános ösztöndíjra jogosult a sikeresen teljesítő diák.
 •  9. évfolyam végén kerül sor az ágazati alapvizsgára.
 • 9. évfolyam végén lehetőség van technikumi képzésbe átlépni.
 •  A sikeres ágazati alapvizsga után történik a szakmaválasztás.
 • A 10.-11. évfolyamon a szakirányú oktatás (a választott szakmához tartozó ismeretek megszerzése) ágazati képzőközpontban, vállalatnál, vállalkozóknál vagy a szakképző iskolában zajlik.
 • A 10.-11. évfolyam végzése során a duális képzésben tanuló szakképzési munkaszerződéssel munkabért, a szakképző intézményben tanuló ösztöndíjat kap.
 • Az ösztöndíj, munkabér mértéke a mindenkor hatályos minimálbérhez mérten kerül számításra.
 • A juttatásoknál szerepet játszik a tanulmányi eredmény és az igazolatlan hiányzás is.
 • A tanulmányok szakmai vizsgával, szakmai bizonyítvány megszerzésével zárulnak.
 • A szakmai bizonyítvánnyal lehetőség nyílik második szakma vagy érettségi, valamint képesítő bizonyítvány megszerzésére ingyenesen.