ginop-6-2-3-17 VP1-1.1.1-17 GINOP-6.1.1-15-2015-00001 GINOP-6.2.7-20
Open
 • Lendületben az agrárszakképzés!

Élelmiszeripari gépésztechnikus

Az ágazat megnevezése: Élelmiszeripar

A szakma megnevezése: Élelmiszeripari gépésztechnikus

A szakma azonosító száma: 5 0721 05 04

Iskolai előképzettség:

 • Alapfokú iskolai végzettség
 • Érettségire épülő szakmai oktatás esetén: érettségi végzettség

Alkalmassági követelmények

 • Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Szakmaleírás:

Az élelmiszeripari gépésztechnikus oktatás olyan széleskörű tudás és képesség megszerzését biztosítja, amelynek birtokában a szakember jó áttekintő- és irányító képességet szerez. A megszerzett gyakorlati tudás után képessé válik a középvezetői feladatok ellátására. Az élelmiszeripari gépésztechnikus az élelmiszeripari üzemekben részt vesz a gyártási folyamat előkészítésében, az élelmiszeripari gépek és berendezések üzembehelyezési, üzemeltetési és karbantartási munkáiban. Ellenőrzi, és szükség esetén korrigálja a gépek technológiai beállításait. Felméri a karbantartáshoz szükséges alkatrészeket, anyagokat. A javítandó alkatrészről, rajzkészítő programmal rajzot, és az alapján művelettervet készít. Megjavítja a könnyen javítható alkatrészeket kézi vagy gépi eljárásokkal. Elkészíti a karbantartási tervet, részt vesz a gépek vagy gépsorok karbantartásában. Automatikus vezérlésű mechanikus, pneumatikus vagy hidraulikus működtetésű élelmiszeripari gépeket kezel. Használja a gépkezelői-, és a vállalatirányítási szoftvereket. Munkáját a gazdaságossági elvek, minőségbiztosítási, élelmiszerhigiéniai, technológiai, tűz- munka-és környezetvédelmi és egyéb vonatkozó előírások betartásával és betartatásával végzi.

Szakmai követelmények:

 • Ellenőrzi és biztosítja a problémamentes gyártáskezdést.
 • A visszajelzők segítségével felügyeli az élelmiszeripari gép vagy gépsor folyamatos működését.
 • Felismeri és jelzi a gép vagy gépsor üzemeltetésével kapcsolatos hibákat.
 • Rajz alapján felismeri és beazonosítja a gépelemeket.
 • Gépet, gépegységet szét-, és összeszerel.
 • Felméri a javításhoz szükséges alkatrészeket, anyagokat.
 • Alkatrészről szabadkézi műhelyrajzot készít.
 • Rajzkészítő programokat használ, és művelettervet készít.
 • Felismeri az alkalmazott vezérlési (pneumatikus, hidraulikus), és szabályozási körök működését.
 • Követi a gyártási tervet, használja a termékekre vonatkozó receptúrákat.
 • Ellenőrzi a termék minőségét, elkülöníti a hibás termékeket.
 • Módosítja a gép, gépsor technológiai paramétereit.
 • Beállítja az új termék technológiai paramétereit, megjavítja a könnyen javítható alkatrészeket, elkészíti a karbantartási tervet.
 • Legalább egy idegen nyelven szakirodalmat olvas, értelmez, tájékozódik a külföldi műszaki és technológiai fejlesztésekről.
 • Használja a szakterületének megfelelő vállalatirányítási szoftvereket.
 • Részt vesz a vállalkozás szabályos működtetésében, a vonatkozó dokumentumok elkészítésében és vezetésében.
 • Szakszerűen kezeli a melléktermékeket és hulladékokat.

Iskola, ahol indulhat a képzés:

Északi ASzC Westsik Vilmos Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola

További részletes információ:

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/kkk_elelem_elelmiszeripari_gepesztechnikus_2020pdf-1589878588908.pdf