ginop-6-2-3-17 VP1-1.1.1-17 GINOP-6.1.1-15-2015-00001 GINOP-6.2.7-20
Open
 • Lendületben az agrárszakképzés!

Az ágazat megnevezése: Gépészet

A szakma megnevezése: Hegesztő

A szakma azonosító száma: 4 0715 10 08

Iskolai előképzettség:

 • A közismereti kerettantervnek a középiskola kilencedik és tizedik évfolyamára vonatkozóan előírt követelményeinek teljesítéséről szóló dokumentum.

Alkalmassági követelmények

 • Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges

Szakmaleírás:

A hegesztő szakember a tanult kézi ívhegesztési, lánghegesztési és vágási technológiák felhasználásával hegesztett fémszerkezeteket készít hegesztéstechnológiai utasítás (WPS) alapján. Anyagismereti és geometriai tudására építve anyagot választ és anyagmennyiséget határoz meg a feladathoz. A szerkezetépítési munkáját biztonságosan, magas minőségi szinten, a vonatkozó szabványok előírásainak megfelelően végzi. A hegesztési hibákat képes beazonosítani hibakódok alapján és kijavítani. A minőségirányítási rendszerek elvárásainak megfelelően, munkaközi és végellenőrzést végez és további vizsgálatokra előkészíti a munkadarabot. Fémszerkezeteket, és csővezeték rendszereket gyárt, javít a gyártási és technológiai dokumentáció szerint, az irányítási rendszerek eszközeinek felhasználásával, munkájában alkalmazva az infokommunikációs eszközöket.

Szakmai követelmények:

 • Értelmezi a Hegesztés Technológiai Utasítást (WPS).
 • Hegesztéstechnológiai utasítás (WPS) alapján meghatározza az alkatrészhez szükséges anyagminőséget és mennyiséget az alap és hozaganyagokat, jelölésük szerint beazonosítja.
 • A hegesztő eljárások során alkalmazott gázok fizikai és kémiai tulajdonságait figyelembe veszi a biztonságos munkafeltételek kialakítása érdekében.
 • Felismeri a szemrevételezéssel azonosítható varrathibákat.
 • Varrathibákat javít kézi és elektromos kisgépek és hegesztő berendezések felhasználásával.
 • Ellenőrzi az előírt tűz-, környezet- és munkavédelmi feltételek meglétét, betartja a Hegesztési Biztonsági Szabályzat előírásait.
 • Technológiai utasítás szerint gázhegesztő és vágó berendezéseket kezel.
 • Rendeltetésszerűen használja a szükséges védőeszközöket.
 • Hegesztett kötést készít bevontelektródás kézi, fogyóelektródás védőgázas ívhegesztéssel. Beállítja a polaritást és a hegesztési paramétereket.
 • Hegesztett kötést készít volfrámelektródás védőgázas ívhegesztéssel.
 • Dokumentáció alapján előrajzolja a kialakítandó munkadarabot.
 • Alak-, és helyzetpontossági méréseket végez hegesztett fémszerkezeteken az előírt vizsgálati szempontok alapján
 • Önellenőrzést végez a munka megkezdése előtt, alatt és befejezése után.
 • Fém vázszerkezeteket dokumentáció szerint összeállít és hegeszt különböző hegesztési eljárásokkal.
 • Épületek, építmények fém szerkezeteit összeállítja oldhat és hegesztett kötéseket készít a Hegesztéstechnológiai utasítás (WPS) alapján.
 • Hegesztéstechnológiai utasítás (WPS) alapján lemezszerkezeteket megmunkál, összeállít és hegeszt. Lemezszerkezeteken javítást végez.
 • Csőszerkezeteket, csővezetékeket épít és javít, hegeszt különböző eljárásokkal és különböző pozíciókban Hegesztéstechnológiai utasítás (WPS) alapján.

Iskola, ahol indulhat a képzés:

Északi ASzC Serényi Béla Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola

További részletes információ:

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/kkk_gep_hegeszto_2020pdf-1589881851505.pdf