ginop-6-2-3-17 VP1-1.1.1-17 GINOP-6.1.1-15-2015-00001 GINOP-6.2.7-20
Open
 • Lendületben az agrárszakképzés!

Mezőgazdasági gépésztechnikus

Az ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet

A szakma megnevezése: Mezőgazdasági gépésztechnikus

A szakma azonosító száma: 5 0810 17 08

Iskolai előképzettség:

 • Alapfokú iskolai végzettség
 • 2 éves képzés esetén érettségi bizonyítvány

Alkalmassági követelmények

 • Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: Járművezetéshez szükséges egészségügyi alkalmasság

Szakmaleírás:

A mezőgazdasági gépésztechnikus elvégzi a mezőgazdasági gépek berendezések, eszközök üzemeltetését, karbantartását, javítását. Üzembe helyezi és átadja az új és felújított mezőgazdasági gépeket. Irányítja és ellenőrzi a mezőgazdasági tevékenységet végző gépcsoportok munkáját. Elvégzi és szervezi az üzemzavarok feltárását kivizsgálását és megszüntetését. Irányítja, végrehajtja a mezőgazdasági termelés gépi munkáit, biztosítja a műszaki feltételeket. Elvégzi és elvégezteti a mezőgazdasági gépek diagnosztikai vizsgálatát. Kezeli és kezelteti a precíziós gazdálkodást segítő elektronikai rendszereket. A mezőgazdasági vontató vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzéséhez szükséges vizsgákat leteszi. Kapcsolatot tart az ügyféllel. A vállalkozást a jogszabályoknak megfelelően működteti, felkutatja és igénybe veszi a megfelelő forrásokat. Betartja és betartatja a munkavédelmi és környezetvédelmi előírásokat.

Szakmai követelmények:

 • Elvégzi a mezőgazdasági erőgépek, napi és időszakos karbantartását, kezeli azok mechanikus és hidraulikus teljesítmény-átviteli rendszerét.
 • Elvégzi a mezőgazdasági erőgép motorok szükséges ellenőrzését és beállítását.
 • Ellenőrzi, szükség esetén elvégzi a beállításokat, javításokat a járókormány- és fékszerkezeten.
 • Ellenőrzi, beállítja, üzemelteti a talajművelés, vetés és növényápolás során használt mezőgazdasági munkagépeket, szálastakarmány betakarításához használt mezőgazdasági munkagépeket.
 • Ellenőrzi, beállítja és üzemelteti a betakarításhoz használt arató-cséplőgépeket.
 • Ellenőrzi, beállítja és üzemelteti a szemes termény utókezelésének gépeit, a mezőgazdasági anyagmozgató gépeket, az állattartásban alkalmazott mezőgazdasági munkagépeket.
 • Ellenőrzi és beállítja a gumós növények betakarításához használt munkagépeket.
 • Elvégzi a mezőgazdasági erő és munkagépek állapotfelmérését.
 • Alkatrészek, gépszerkezetek javítását felújítását végzi, végezteti.
 • Ellenőrzi és kezeli a mezőgazdasági erőgép elektronikus és a precíziós termelést támogató rendszerét.
 • Piackutatáson alapulóan megtervezi, elindítja és működteti a mezőgazdasági vállalkozást.
 • Egyszerű alkatrészekről, gépelemekről vetületi rajzot és mérethálózatot készít.
 • Alkalmazza a közúti közlekedés szabályait.
 • Alkalmazza és betartatja, a munka, tűz- és környezetvédelem szabályait.
 • Külföldi oldalakról gépalkatrészt rendel.

Iskola, ahol indulhat a képzés:

Északi ASzC Baross László Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Északi ASzC Serényi Béla Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola

Északi ASzC Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

További részletes információ:

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/kkk_mezogazdasag_mezogazdasagi_gepesztech_2020pdf-1589887057589.pdf