ginop-6-2-3-17 VP1-1.1.1-17 GINOP-6.1.1-15-2015-00001 GINOP-6.2.7-20
Open
 • Lendületben az agrárszakképzés!

Az ágazat megnevezése: Élelmiszeripar

A szakma megnevezése: Pék-cukrász

A szakma azonosító száma: 4 0721 05 12

Iskolai előképzettség:

 • A közismereti kerettantervnek a középiskola kilencedik és tizedik évfolyamára vonatkozóan előírt követelményeinek teljesítéséről szóló dokumentum.

Alkalmassági követelmények

 • Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges

Szakmaleírás:

A pék-cukrász kiszámolja és kiméri a szükséges nyersanyagokat, cukrásztechnológiai alapműveleteket végez, cukrászati félkész- és késztermékeket készít. Igényeknek megfelelően egyszerű díszítő műveleteket végez a termékeken. Munkája során fagylaltot, parfét és pohárkrémet készít. Kenyereket, péksüteményeket és finom pékárukat készít hagyományos és korszerű eljárásokkal. A korszerű technológiáknak megfelelően sütőipari termékeket fagyaszt, és kelesztést késleltet. Megadott összetételek és technológiák alapján képes célzott táplálkozási igényt kielégítő termékeket készíteni. Munkája során ellenőrzi a nyersanyagok és a késztermékek minőségét, erről dokumentációt vezet. A munkájához szükséges technológiai berendezéseket és gépeket igény szerint beállítja, kezeli, tisztán tartja az élelmiszeriparban használható tisztító- és fertőtlenítőszerek alkalmazásával. A hulladékokat a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kezeli, környezettudatos magatartással végzi a munkáját. Munkáját a gazdaságossági elvek, minőségbiztosítási, élelmiszerhigiéniai, technológiai, tűz- munka-és környezetvédelmi és egyéb vonatkozó előírások betartásával és betartatásával végzi.

Szakmai követelmények:

 • Átveszi, majd szakszerűen raktározza, tárolja a sütő- és cukrászipari nyersanyagokat.
 • Kiválasztja a termékek készítéséhez szükséges nyersanyagokat, megvizsgálja azok felhasználhatóságát, elvégzi a szükséges előkészítő műveleteket.
 • Elkészíti a sütő- és cukrászipari félkész termékeket, szakszerűen tárolja és felhasználja azokat.
 • Elkészíti a sütő- és cukrászipari tésztákat, felméri és megelőzi a tészták készítése során elkövethető hibákat. Az elkészült tésztát – a termékek készítése során – felhasználja.
 • Kenyereket, péksüteményeket, finom pékárukat készít. A termékek minőségi követelményeinek előírásait a Magyar Élelmiszerkönyv segítségével határozza meg. A termékeken tömeg és érzékszervi minőségellenőrzést végez.
 • Egyedi táplálkozási igényeket kielégítő, hagyományőrző- és tájjellegű termékeket, uzsonna-, kikészített- és teasüteményeket, zsemlemorzsát készít.
 • Sütőipari félkész és készterméket fagyaszt, kelesztést késleltet.
 • Fagylaltokat, fagylaltkelyheket, parfékat és pohárkémeket készít. Az elkészült termékeket szakszerűen tárolja.
 • Különböző bonbonfajtákat készít, csokoládét temperál.
 • A napi termékek esetében egyszerű díszítő műveleteket végez.
 • Kiválasztja a megfelelő csomagolást, a jogszabályoknak megfelelően jelöli a terméket.
 • Üzemi alapszintű sütő- és cukrászipari nyersanyag és késztermék minőség-ellenőrző vizsgálatokat végez, a mérési eredményeket értékeli.
 • Munkája során alkalmazza a sütő és cukrászipar jó higiéniai gyakorlatát.
 • HACCP elvein alapuló eljárásokat alkalmaz, HACCP dokumentumokat vezet.

Iskola, ahol indulhat a képzés:

Északi Aszc Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola

Északi ASzC Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Északi ASzC Westsik Vilmos Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola

További részletes információ:

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/kkk_elelm_pek_cukrasz_2020pdf-1589879317070.pdf