ginop-6-2-3-17 VP1-1.1.1-17 GINOP-6.1.1-15-2015-00001 GINOP-6.2.7-20
Open
 • Lendületben az agrárszakképzés!

Süteménykészítő

Süteménykészítő képzés adatai:

 • Ágazat megnevezése: Élelmiszeripar
 • Részszakma megnevezése: Süteménykészítő a Pék-cukrász (4 0721 05 12) szakma részszakmája)
 • Részszakma órakerete: 552 óra
 • Részszakma Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3

Süteménykészítő képzés megkezdésének feltételei:

 • Bemeneti feltétel: Alapfokú iskolai végzettség vagy Dobbantó program elvégzése
 • Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges: Igen.
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
 • Képzési díj: Ingyenes*
 • Képzést igazoló dokumentum: Bizonyítvány
 • Képzési és kimeneti követelmény:

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/kkk_elelm_pek_cukrasz_2020pdf-1589879317070.pdf

Süteménykészítő képzés munkaterülete:

A süteménykészítő a cukrászsütemények, a péksütemények és a finom pékáruk előállításában vesz részt. A cukrászati termékek közül uzsonnasüteményeket készít.  Cukrászati és sütőipari töltelékeket, krémeket készít.  Sütőipari termékek közül péksüteményeket és finompékárukat készít. A korszerű technológiák alkalmazásával sütő és cukrászipari termékeket fagyaszt. A munkájához szükséges a technológiai berendezéseket, gépeket beállítja, kezeli, tisztítja az élelmiszeriparban használható tisztító- és fertőtlenítőszerek alkalmazásával. Környezettudatos szemlélettel kezeli a hulladékokat. A részszakképesítéssel rendelkező munkája során kiméri a szükséges nyersanyagokat, cukrásztechnológiai alapműveleteket végez.  

* „3. § [A szakképzés ingyenessége](1) Az állam a szakképzésben való részvétel keretében a) legfeljebb kettő szakma megszerzését az első szakmai vizsga befejezéséig, a második szakma esetén legfeljebb három tanéven keresztül, és b) a szakképző intézményben a szakmai képzéshez kapcsolódó első szakképesítés megszerzését az első képesítő vizsga befejezéséig ingyenesen biztosítja. A szakképzésben való ingyenes részvétel szempontjából nem számít önálló szakma megszerzésének a munkakör magasabb színvonalon történő ellátása céljából a meglévő részszakmát magában foglaló szakmára történő felkészítés és szakmai vizsga letétele.” (2019. évi LXXX törvény)