ginop-6-2-3-17 VP1-1.1.1-17 GINOP-6.1.1-15-2015-00001 GINOP-6.2.7-20
Open
 • Lendületben az agrárszakképzés!

Vágóhídi munkás

Vágóhídi munkás képzés adatai:

 • Ágazat megnevezése: Élelmiszeripar
 • Részszakma megnevezése: Vágóhídi munkás a Hentes és húskészítménykészítő (40721 05 08) szakma részszakmája
 • Részszakma órakerete: 300 óra
 • Részszakma Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3

Vágóhídi munkás képzés megkezdésének feltételei:

 • Bemeneti feltétel: Alapfokú iskolai végzettség vagy Dobbantó program elvégzése
 • Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges: Igen.
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
 • Képzési díj: Ingyenes*
 • Képzést igazoló dokumentum: Bizonyítvány
 • Képzési és kimeneti követelmény:

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/kkk_elelm_hentes_es_huskeszitmeny_keszito_2020pdf-1589879074295.pdf

Vágóhídi munkás képzés munkaterülete:

Segít a sertés-, szarvasmarha-, juh és baromfi feldolgozás folyamatában, az élőállat mennyiségi átvételében és   dokumentálásában. Kábít, vág, véreztet, zsigerel, hasít, hűt. Ismeri a technológiai műveletek féltest minőségére gyakorolt hatását. Szakszerűen és biztonságosan használja az egyszerű vágóhídi berendezéseket, eszközöket. Melléktermékeket gyűjt, osztályoz, szállít és kezel, az előírások betartása mellett. A technológiai műveleteket vezetői irányítás és felügyelet mellett önállóan végzi. Ismeri és betartja a higiéniai, minőségbiztosítási, munkavédelmi-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat.

* „3. § [A szakképzés ingyenessége](1) Az állam a szakképzésben való részvétel keretében a) legfeljebb kettő szakma megszerzését az első szakmai vizsga befejezéséig, a második szakma esetén legfeljebb három tanéven keresztül, és b) a szakképző intézményben a szakmai képzéshez kapcsolódó első szakképesítés megszerzését az első képesítő vizsga befejezéséig ingyenesen biztosítja. A szakképzésben való ingyenes részvétel szempontjából nem számít önálló szakma megszerzésének a munkakör magasabb színvonalon történő ellátása céljából a meglévő részszakmát magában foglaló szakmára történő felkészítés és szakmai vizsga letétele.” (2019. évi LXXX törvény)